برنامه نود مورخ 1389/09/29 - گزیده ای از دیدار دو تیم فولاد خوزستان و استقلال تهران در هفته نوزدهم به همراه گفتگو با مربیان و بازیکنان، حاشیه و داوری این دیدار. به مدت 09:03