تيم فوتبال پرسپوليس پنجمين شکست متوالي خود را برابر صباي 10 نفره متحمل شد و يک رکورد تاريخي را از خود به جا گذاشت و با نتیجه 4 بر 1 بازی را واگذار نمود. شکست سنگين پرسپوليس در اين ديدار استعفای علی دایی را به دنبال داشت. به مدت 02:41