بررسی اوضاع کوفه، و جوی که کوفه در زمان حضور حضرت مسلم(ع) در آنجا داشت، و اینکه چرا فقط اسم چند نفر از کوفیان در جمع یاران وفادار امام دیده می شوند؟، در برنامه «هنگام درنگ» توسط آقای رجبی دوانی، به مدت 4:44