کربلا یا عرش السما، کربلا یا وحی العباد، کربلا یا جرح الولا، نوحه خوانی سید مهدی میرداماد برای کربلا در شب عاشورا، به مدت 9:09