ارتباط فرماسونی با شبکه ماهواره ای فارسی1 و تأثیرات مخرب آن بر روی خانواده و اجتماع ... جالب است وقتی همه این مطالب را از زبان بازیگران اصلی سریال قلب یخی بشنویم... (قسمتی از سریال قلب یخی- قسمت هفتم) به مدت 2:06