روایتی با بیان آقای علیرضا مرادی ( عضو نیروهای ویژه ) از فداکاری ها و جانفشانی های رزمندگان اسلام در پیکار با منافقین : ... یادم میاد شب بود و قرار بود یک روستایی که دست عناصر منافقین بود رو پاکسازی کنیم و اون روستا رو بگیریم و ... به مدت 6:16