" از خیمه برون چو رسول الله / آمد پیش چشم ثارالله / دستی بر قبضه ی شمشیر / فریاد علی اکبر یا علی ولی الله " نوحه سینه زنی حضرت علی اکبر اولین شهید هاشمی در دشت کربلا با صدای حاج محمود کریمی. به مدت 07:21