شب دهم محرم، شب عاشورای حسینی، روضه خوانی حاج محمد رضا طاهری در جمع عزادارن حسینی. ان کنت باکیا تبک للحسین. اگر گریه میکنیدف برای حسین گریه کنید. به مدت 5:46