شب هشتم محرم، سینه زنی با مداحی حاج محمد رضا طاهری، روضه حضرت علی اکبر، این دشت پر شده از یاس پرپر/ هر جا میروم افتاده اکبر - از زمین آرام پیکرش را چون در عبایم میگذارم/ جا نماند تا بر زمین چیزی، تکه ها را میشمارم. به مدت 4:50