شب ششم محرم، روضه خوانی حاج محمد رضا طاهری، در بیان مصیبت حضرت قاسم ابن الحسن. گوشه ی میدان/دیده ی گریان/ از حسن شرمنده هستم - غرق خون حالا/ مانده در صحرا/ این امانت روی دستم. به مدت 5:04