ای پسر رسول خاتم بر من گران است که در نینوا نبودم تا فدای وجودت شوم.... راز و نیاز آنتوان راهب مسیحی با سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام.