شب دوم محرم، سینه زنی با صدای حاج محمد رضا طاهری، بازین چه شورش است که در خلق عالم است/ باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است - سرهای قدسیان همه در سایه غم است/ گویا عزای اشرف اولاد آدم است. به مدت 5:03