یتیم که بی تابی کنه براش عروسک میخرن، اما بگم که شامیا با ماها خیلی فرق دارن، یتیم که بی تابی کنه سربابا شو می برن... مصیبت خوانی سوزناک دیگری از مداح اهل بیت حاج عبدالرضا هلالی در شب سوم محرم 88 به مدت 3:04