این خاک بوی تشنگی و گریه می دهد، این سرزمین غم زده در چشمم آشناست... نوحه سینه زنی به مناسبت ورود کاروان غریب حضرت ثارالله (ع) به صحرای نینوا مداح : حاج عبدالرضا هلالی. به مدت 2:44