امان از آن زمان که ذره ای از پلیدی روح آن جهانی انسان های جدا شده از خدا در کالبد جسمشان ظهور کند... ابن زیاد پس از واقعه عاشورا به این بلا دوچار شد تا ذره‏ای از طعم دوزخ را در این دنیا بچشد به مدت 2:08