حضرت مسلم وقتی وارد شهر کوفه می‌شود به علت اینکه با شهر کوفه آشنا نیستند و اشراف کافی به جغرافیای شهر نداشتند، در واقع بار اول ایشان بوده که به کوفه آمدند و همین عدم آشنایی او باعث شد که زود شناسایی شود و ...؛ بررسی نحوه شهادت حضرت مسلم در کوفه در برنامه هنگام درنگ با حضور اساتید محترم؛ به مدت:14"23