جدال میثم تمار با ابن زیاد در دارالحکومه و بیان غیبگویی تکان دهنده حضرت علی (ع) از تشریح نحوه شهادت میثم تمار در سالها قبل از این واقعه از زبان خود میثم ( برگرفته از سریال مختارنامه) به مدت 3:16