قسمت بیست و سوم از آموزش بدنسازی تیم مایلکزدر اولین بخش از حرکات تقویت عضلات سینه با حرکت چرخشی دمبل به داخل، همراه با معرفی تجهیزات لازم برای تمرینات سینه به مدت 8:29