نماهنگ زیبای "خدا را چه دیدی" با صدای زیبای "رضا صادقی" از آلبوم یکی بود یکی نبود. *** خدا را چه دیدی/شاید با تو باشم/ شاید با نگاهت از این غم رها شم/خدا را چه دیدی ...***