شعر خوانی زیبا به زبان ترکی و شعر « خان ننه » استاد بزرگوار مرحوم شهریار توسط خود ایشان تقدیم به کاربران هنر دوست تبیان