یه مسابقه بامزه و عجیب، هرکی مسخره‏تر شکلک در بیاره برنده میشه، باهم ببینیم به مدت 00:46