بگذار که غم ناله کند آه بگرید، خورشید سیه پوش شود ماه بگرید ... ؛ نماهنگ «آیینه ایمان» با صدای علی خدایی در سوگ امیر مؤمنان حضرت علی (ع) ؛ به مدت 4:19