مهران مدیری کارگردان طنز کشورمان در حال نوازش شیرهای وحشی، شوخی نمی کنیم خودتون ببینید، به مدت 3:00