سفر به دیار سالار عشق با گروهی که همیشه آرزومند دیدار حرم نورانی و ملکوتش بوده‌اند و با ...؛