تا کی به تمنای وصال تو یگانه ، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه . تصنیف معروف «تمنای وصال» توسط عبدالحسین مختاباد . بخش اول . به مدت 6:40