مولودی دیگری از مداح اهل بیت حاج محمد رضا طاهری به مناسب میلاد برخیر و برکت حضرت امام حسین (ع) تقدیم به کاربران عزیز و ولایت مدار تبیان .