در این فیلم قطعه‌ی کوتاهی از اقامه نماز حاج احمد متوسلیان و یارانش همچون تقی رستگارمقدم، شهید رضا چراغی، شهید دستواره و... در ارتفاعات تته نیز مشاهده می گردد .