قسمت دوم از مستند « تقاطع » در ادامه بررسی جزئیات قتل ندا آقا سلطان در حوادث پس از انتخابات ، از زبان شاهدین حادثه، دوستان ندا ، پزشکان قانونی و مسئولین نیروی انتظامی . ( تولید شده در شبکه پرس tv)