قسمت سوم از سلسله برنامه های آموزش فنی و حرفه ای مکانیک و برق خودرو در بخش اول از آشنایی با قطعات کمپرسور و کندانسور ( رادیاتور) کولر اتومبیل، کارکرد آن در سیستم خنک کننده و عیب یابی آن .