کلیپ زیبا و حماسی ایران که کوفه نیست از ساخته های احمد علی راغب با شعر استاد شهرستانی و صدای گروه کر تقدیم به تمام دوستداران ولایت. *** ایران که کوفه نیست / مگر مرده ایم ما/ما عهد بسته ایم، قسم خورده ایم ما...*** .