عکس العمل حیوانات در مقابل ربات و چند حیوان خانگی با رفتارهای بامزه و دیدنی، به مدت 6:58