عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی که هم اکنون در زندان به سر می برد از ارتباطات جدیدی با اسرائیل پرده برداشت وی با ....