احمدرضا عابدزاده مربی دروازه‌بان‌های سابق پرسپولیس پس از حضور در کلینیک باشگاه برای فیزیوتراپی با یکی از لیدرهای باشگاه درگیری فیزیکی داشته و ... . به مدت 02:38 (برنامه: نود - تاریخ:13 اردیبهشت - مجری:عادل فردوسی پور)