رئيس رسانه ملي در همايش حکمت مطهر که صبح امروز در دانشکده صدا و سيما برگزار شد استاد شهيد مرتضي مطهري را عالمي آشنا با مقتضيات زمان معرفي کرد و نقد اصولي و صادقانه را از ويژگي هاي ارزشمند وي برشمرد؛ 2:18