دیدار برگشت این دوتیم در چارچوب مرحله نیمه نهایی در ورزشگاه " نیوکمپ " برگزار شد که با برتری یک برصفر تیم میزبان همراه شد اما اینترمیلان به دلیل گل زده بیشتر در بازی رفت ، به دیدار پایانی راه یافت. " جرالد پیکه " مدافع پیش تاخته بارسلونا در دقیقه 84 توانست دروازه تیم اینتر را باز کند . به مدت 00:53