تیتراژ انتهایی کارتون قدیمی و خاطره انگیز «با خانمان»؛