تیتراژ آغازین برنامه " تا نیایش " . « رهایم کن از این زندان / از این خاک تنها مونده / ازاین دل های بی درد و از این جان غم آسوده » نماهنگی پر محتوا با صدای دلنشین مجید اخشابی .