ترانه شاد و شنیدنی با عنوان " باران " با صدای مجید تکلّو « تو نسیم صبگاهی که رود به سوی بستان / تو همان طلوع مهری به شب امید باران » .