اولین آیتم مرحله فینال مسابقات مردان آهنین ، کشیدن واگنهای قطار 15 تنی . شرکت کنندگان : روح الله داداشی ، مسلم دارابی ، محراب فاطمی ، محمد محمدی ، علیرضا قرایی ، علی اسماعیلی ، محسن آخوندی ، مهرداد باجلان .