گروه سرود فیتیله با شعر زیبای « باز عید اومده سلام علیکم، باز عید اومده سرتو بالا کن، آی بچه خوب گلی به جمالت،‌آی بچه خوب شکر کلامت » . مدت زمان 01:20