اجرای شعری از احمد شاملو با عنوان "من بهارم" با صدای زیبای خشایار اعتمادی اجرا شده در استودیوی شبکه یک سیما . « من بهارم تو زمین من زمینم تو درخت / من درختم تو بهار من درختم تو بهار / ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه / میون جنگلا طاقم میکنه / تو بزرگی مث شب اگه مهتاب باشه یا نه / تو بزرگی مث شب » .