قسمتهایی از فیلم سینمایی طنز "Home alone 2" ، کوین در اتاق هتل استراحت می کند ولی مستخدم هتل به اون شک میکنه و میاد تو اتاق کوین که اطلاعات بدست میاره ، کوین باید فکری بکند تا مستخدم هتل متوجه تنهایی او نشه .