گوشه ای از سخنان رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) در روز اول فروردین - مشهد مقدس . « جمهوری اسلامی امروز در نظر ملت ها و دولت ها و حتی دشمنان خود دارای اقتدار است ...» .