مصاحبه با مرتضی پرکاس ، مرد مرودشتی که تنها 67 سانتی متر قد دارد در برنامه عیدانه با حضور حسام الدین نواب‌ صفوی و کامبیز دیرباز . شایان ذکر است که "حسین پرکاس" ، برادر مرتضی با قدی حدود 58 سانتی متر کوتاه قد ترین مرد ایران است .