سرود بسیار زیبایی از گروه " فیتیله ای " با عنوان "غذاهای خوشمزه ایرانی " . « دیزی های سنگی داریم / سفره‌های رنگی داریم / ‌اسراف نمی‌کنیم ما / این همه نعمتها رو / قدرشونو می دونیم / شکر می‌کنیم خدا رو ... » .