گفتگو با بانوی موفق و نمونه ایرانی خانم دکتر بهاره هنرپرور که با وجود معلولیت و ناتوانی بسیار توانایی ها ی زیادی در خود دارد از جمله پشتکار و تلاش بسیار در کسب علم و دانش است. وی هم‌اکنون دکترای شیمی کوانتوم را به اتمام رسانده است. از نزدیک نیز گوشه ای از زندگی وی را شاهد خواهید بود .