قسمتهایی از فیلم سینمایی " Home alone" ، کوین در خانه تنهاست و چند دزد سعی می کنند به خانه آنها دستبرد بزنند ولی کوین دست روی دست نمی گذارد و کاری میکند که دزدها دیگر هوس دزدی به سرشان نزند .