قسمت دوم از مستندی که به بررسی ماجرایی می پردازد به نام " پوریم " که 70 هزار ایرانی در زمان پادشاهی خشایار شاه توسط یهودیان قتل عام می شوند و هولوکاستی واقعی بوجود می آید . شایان ذکر است که یهودیان هرسال در روزهای 13 و 14 و 15 ماه "ادار" این روز را جشن می گیرند . و همچنین تلاش دانشگاه شیکاگو برای انحراف تاریخ ایران .