همه فکر می کنن که لورل تو جنگ کشته شده ، پس از 20 سال لورل پیدا میشه و دوست قدیمیش هاردی ، عکسشو تو روزنامه میبینه و اونو پیدا می کنه . در این قسمت هاردی به مکانی میره که لورل اونجا نگهداری میشه تا اونو ببینه اما متوجه میشه که لورل روی ویلچر نشسته و یک پاشو از دست داده ، در حالی که .... .