از سری آموزشهای دفاع شخصی ، این کلیپ آموزش حرکتی تدافعی که علاوه بر رها ساختن مچ دست خود از دست حریف باعث افتادن حریف با سر به زمین نیز می شود .